Nyheter‎ > ‎

Viktigt ang färdplan via nätet (AroWeb)

skickad 8 juli 2012 23:56 av Robert Baldinger
Kort version:
 
Om du lämnar in färdplan via LFV's hemsida, AroWeb skall du se till att använda senaste versionen av Internet Explorer (9+), Firefox (10+) eller Chrome (17+). Om äldre webbläsare används kan fel uppstå i din färdplan.
 
Längre version, från LFV.
 
Information från LFV Flight Planning Centre
 
Nedan följer viktig information om AROWeb samt svar på en vanlig färdplanfråga.
 
AROWeb (aro.lfv.se – LFV:s webtjänst för färdplanering och briefing)
 
Vi har efter driftsättning av Nya AROWeb noterat ett antal fall med felaktig EET i färdplaner inlämnade via AROWeb.
Fältet för EET (fält 16b, sista fältet under Flygvägsinformation i AROWeb) innehåller i dessa fall beräknad landningstid angivet som klockslag istället för total flygtid.
Ex:
Felsökning påvisar hittills ingen teknisk felfunktion.
Vi misstänker dock att AROWeb:s utformning ”lockar” användarna till att ange EET i fel format.
Vi vill härmed påminna om att rätt format för EET är beräknad förfluten tid mellan start och landning (total flygtid).
 
Vi kan heller inte garantera en korrekt presentation och funktionalitet i AROWeb vid användning av en ej verifierad webbläsare.
Till exempel är IE 8 inte att rekommendera (hjälptexterna syns inte i anslutning till resp färdplansfält och det går heller inte att läsa all information).
Vi vill därför vädja till er att använda någon av de webbläsare som AROWeb optimerats för, eller senare versioner.
(IE 9, Firefox 10 samt Chrome 17)
 
Upplever Ni fel trots användning av rätt webbläsare, vänligen kontakta Flight Planning Centre, bifoga gärna skärmdumpar.
 
Vi är medvetna om att det finns några övriga förbättringsområden också, t ex funktionen för DOF (Date Of Flight) där kalenderns veckor börjar med söndagar.
 
Hur anger jag gränspassage i VFR-färdplan?
 
I fält 18 (Övriga upplysningar i AROWeb) anger du EET för passsering över punkt eller inpassage i område.
Ex: EET/EKDK0030, EET/MAKUR0020
(Se även AIP ENR 1.10)
 
Med vänliga hälsningar
LFV
Flight Planning Centre
Comments