Besök/Visitors

Flygklubben
Som besökare inom allmänflyget är du välkommen att använda vår klubbstuga för briefing. Kontakta oss innan du kommer.

Grindpassage
Området är låst för det mesta och klubbens medlemmar har nycklar. Vi har även kodlos som kan användas av besökare efter avtal med flygklubben.

Airport Regulations för ESGT

Ladda hem Airport Regulations här (PDF)

Information om flygplatsen

Priser, Service och Öppettider - se Fyrstadsflygets info

AIP - dokument

Text

Trollhättan/Vänersborg ESGT

Visual Approach Chart

Aerodrome Chart

... till IAIP

ICAO-locator: ESGT N581905 E0122042
Elevation 137 ft TWR 122.730MHz
NDB FM399 · PG325 ILS RWY33 111.90MHz
AVGAS UL91/96 / JET A-1
The Aero club
You are welcome as a general aviator to use our club house for breifing. Please contact us first

Exiting and entering club area
The area is fenced and locked. The club members has got keys. We can also provide access by means of code lock which can be used. Contact us for details.

Airport Regulations for ESGT

Download Airport Regulations here (PDF)

Airport information

Prices, Service and Opening hours - see Airport information

AIP - document

Text

Trollhättan/Vänersborg ESGT

Visual Approach Chart

Aerodrome Chart

... to IAIP

ICAO-locator: ESGT N581905 E0122042
Elevation 137 ft TWR 122.730MHz
NDB FM399 · PG325 ILS RWY33 111.90MHz
AVGAS UL91/96 / JET A-1


Comments