Besök/Visitors

Flygklubben
Som besökare inom allmänflyget är du välkommen att använda vår klubbstuga för briefing. Kontakta oss innan du kommer.

Grindpassage
Området är låst för det mesta och klubbens medlemmar har nycklar. Vi har även kodlås som kan användas av besökare efter avtal med flygklubben.

Airport Regulations för ESGT


Information om flygplatsen

Priser, Service och Öppettider - se Fyrstadsflygets info


ICAO-locator: ESGT N581905 E0122042
Elevation 137 ft TWR 122.730MHz
NDB FM399 · PG325 ILS RWY33 111.90MHz
AVGAS UL91/96 / JET A-1

Källa: KSAB Pilotshop, Pilotshop.se
The Aero club
You are welcome as a general aviator to use our club house for breifing. Please contact us first

Exiting and entering club area
The area is fenced and locked. The club members has got keys. We can also provide access by means of code lock which can be used. Contact us for details.

Airport Regulations for ESGT

AIP AD aro.lfv.se

Airport information

Prices, Service and Opening hours - see Airport information


ICAO-locator: ESGT N581905 E0122042
Elevation 137 ft TWR 122.730MHz
NDB FM399 · PG325 ILS RWY33 111.90MHz
AVGAS UL91/96 / JET A-1


Comments