Flygklubben‎ > ‎

Priser och medlemskap

Medlemskap

Medlemsavgift
Årskostnad: 3.900 kr (2.550 kr medlemsavgift + 520 kr KSAK medlemsskap + 900 kr städavgift)

Städavgiften utgörs av 3*300 kr vilken krediteras vid närvaro städdagar och jourverksamhet!

Flygplanshyra

För medlemsavgiften kan vi då samtidigt erbjuda mycket prisvärd timpris på vår SE-KMR - en mycket fin Piper PA28

Priserna för resp flygplan finns i MyWeblog.Medlemskap i flygklubben
Kontakta ordförande eller kassör för information om medlemskap.


Comments