Flygskolan‎ > ‎

Hur går en utbildning till?

Utbildningen till ett eget PPL-certifikat är uppdelad i en teoridel och en praktisk del. Den teoretiska delen är schemalagd med en kursstart varje år (på hösten) och den praktiska delen bokas lektion för lektion med din lärare eftersom den är individuell.

Teori-delen
Varje höst startar teoriutbildningen för årets kull flygelever.


Undervisningen sker digitalt via hemstudier och med föreläsningar digitalt eller på plats i Trollhättan. Vi undervisar i följande ämnen:
 • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
 • Luftfartyg generellt
 • Prestanda och färdplanering
 • Människans förutsättningar och begränsningar
 • Navigation
 • Flygoperativa procedurer
 • Flygningens grundprinciper, aerodynamik
 • Flygradiotelefoni
 • Meteorologi

Eftersom vi är auktoriserad provplats kan du enkelt "tenta av" ämne för ämne efter hand som du behärskar dem. När du skrivit godkända prov (75% rätt av ca 20 frågor per ämne) är du helt enkelt klar med teoridelen.
Misslyckas du med något prov är det bara att läsa på och försöka igen.

Uppflygningen
När du har skrivit alla godkända teoriprov och har minst 45 timmar skolflyg, så är det dags att flyga upp.
Det görs inför en kontrollant som genomför en flygning på ca 1,5 tim där han testar dig i konsten att framföra ett flygplan på säkert sätt.

När du är godkänd har du nått en av milstolparna i ditt liv och det är en obeskrivlig känsla! Du är nu certifierad Pilot!

Hur lång tid tar det?

Vi har lagt upp kursplanen att släppa en kull piloter per år. Det passar vår skola, lärare och elever bäst. Samtidigt får du en utbildning som täcker alla årstider, vilket är nyttigt, och pga allt ideellt arbete från klubben kan vi hålla priserna nere ordentligt. Om du har andra planer så kan vi oftast lösa det. Ta kontakt med oss så diskuterar vi ditt upplägg.


Den praktiska delen
Under tiden som du förkovrar dig i all flygteori så är det bra att påbörja den praktiska delen av utbildningen. Att varva teori med praktik gör att man tillgodogör sig kunskaperna på ett bättre sätt.

Exempel på moment du tränar på är
 • Planflykt
 • Stig, sjunk och svängar
 • Start och landning
 • Branta svängar, stall och vikningar
 • Nödlandningar
 • Navigation och sträckflygningar
 • Start och landning på korta fält
 • Planering av din flygning m.m.


Ensamflyging (EK) - Enkelkommando
En vacker dag när du har ca 15-20 tim med läraren i luften brukar han oftast be dig stanna tillfälligt på landningsbanan så att han kan utföra ett ärende. 

På väg ut ut flygplanet säger han "Under tiden kan väl du ta 3st start&landningar själv".

Läraren har bedömt dig såpass duktig flygare att du nu kan klara ett par varv helt själv. Ingen pilot glömmer sin första EK-flygning.

Den praktiska delen innebär sammantaget en hel del moment, allt för att göra dig till en säker och omdömesfull pilot. Flygtiden som du ska ha innan du får göra flygprov måste vara minst 45 timmar. Av dessa ska minst 10 timmar vara övervakad ensamflygning. Minimitiden för dubbelkommando är 25 timmar. Vidare måste du under din ensamflygtid ha minst 5 timmars distansflygning, varav minst en långdistansflygning på minst 150 nautiska mil (278 km).

Comments