Flygskolan‎ > ‎

Transportstyrelsen Måldokument

Det är en hel del att lära in innan du du kan avlägga teoretisk examen för PPL. För att underlätta för både elever och lärare har Transportstyrelsen tagit fram måldokument som visar vilken nivå av kunskap en PPL-elev bör ha inom olika kapitel.

Här ser ni definitionerna för de olika kunskapsnivåerna som beskrivs i dokumenten.

KUNSKAPSNIVÅER

Måldokumentets krav på kunskapsnivå i de olika ämnesområdena visas under kolumnerna "PPL / Bridge / Anm".

Utbildningsmålen är kategoriserade och beskrivna enligt följande nivåer:

Kunskapsnivå 1 (orienterande och motiverande)
Eleven skall kunna
  1. visa förståelse för fakta, principer och processer
  2. bli motiverad att följa anvisningar och bestämmelser
  3. återge färdigstrukturerad kunskap, fakta och principer

Kunskapsnivå 2 (beskrivande, tolkande och tillämpande)
Eleven skall kunna
  1. beskriva ett fenomen, process eller tillstånd
  2. översätta, tolka och tillämpa kunskap i andra ord eller symboler

Kunskapsnivå 3 (förklarande och värderande)
Eleven skall kunna
  1. använda och sätta samman kunskapsdelar till en ny struktur
  2. klargöra fenomen och processer
  3. bedöma och värdera fakta och principer för en viss situation
  4. med hänsyn till omständigheterna tillämpa kunskaper med säkerhet, noggrannhet och gott omdöme

ALLMÄNNA RÅD
De utbildningsmål som markerats med "EK" under kolumnen ”Anm” bildar underlag till prov för behörighetsbevis för ensamflygning (EK-bevis).
LO betyder ”learning objective” och indikerar de kunskapskrav som finns.

Nivådefinitionerna skall läsas som

Kunskapsnivå 1 - översiktligt redogöra
Kunskapsnivå 2 - mera detaljerat kunna redogöra
Kunskapsnivå 3 - grundligt redogöra

Filer

Visar 13 filer från sidan Filer.
Underordnade sidor (1): Filer
Comments