Flygskolan‎ > ‎

Vad kostar ett PPL/LAPL?

Slutsumman på ett PPL varierar från person till person. Här nedan kan du se ungefärliga kostnader 2017.

Kostnaderna sprids ut över den tid du skolar, vilket normalt är mellan 6 månader till 2 år.


Medlemskap i flygklubben
1 år medlemskap i Trollhättans Flygklubb
 2,550 kr
Flygläkare    Medical intyg  
 1,600 kr
Materiel Teori
Teoripaketet köper du från pilotshop.se och innehåller allt du behöver för teoridelen. Beställ
www.pilotshop.se
(beställ KSAB Flygpaket PPL TMA4 Västra Götaland)
 5,226 kr


Teorikurs     120 tim lärarledda lektioner kvällstid under okt-mars inkl alla föreberedande skolprov. 
(Tidigare elever betalar 1.000 kr för att delta på en ny teoriutbildning)
 4,900 kr
Flygning     PPL: Minst 45 tim i luften 'a 2000 kr. (inkl lärare) Då ingår genomgång innan och efter flygning.

LAPL: 
Minst 30 tim i luften 'a 2000 kr. (inkl lärare) Då ingår genomgång innan och efter flygning.
 90,000 kr


 60,000 kr
Teoriprov Prov för Transportstyrelsen
 5,130 kr
Språkprov    För radiotelefonin    
 625 kr
Praktisk examen
Uppflygningsavgift      5,140 kr
Certifikat     Certifikatavgift (Transportstyrelsen)  1,740 kr
KSAK  Medlemskap KSAK 520 kr

Summan för denna standard-utbildning blir: ca 118.000 kr för PPL och 88.000 kr för LAPL.* **

*) Kalkylen tar ej med ev. omprov och gäller med dagens priser som kan ändras. Din utbildning kan ta fler timmar än de 45 som är minimum.
**) Vanligen uppstår även ett inbillat behov av RayBan's, läderportföljer och armbandsur. (Vi har medvetet exkluderat detta från utbildningskalkylen:)
Hur kan Trollhättans Flygklubb erbjuda en så relativt låg totalkostnad för ett eget PPL-certifikat?

Trollhättans flygskola bedrivs helt idéellt i vår egen klubbmiljö. Den enda som får betalt för utbildningen är flyginstruktören. Allt annat sker utan vinstsyfte och ev. överskjutande pengar går tillbaka till klubbens medlemmar och elever i form av billigare flyg.

Utbildningen är upplagd med målsättningen att vara så flexibel som möjligt för eleven. Vår flyginstruktör ställer upp på ett fantastiskt bra sätt att få ihop elevers möjlighet att flyga så det blir bra. 

Flygskolan har en teoriutbildning, motsvarande 120 timmar lärarledd, som startar under hösten och avslutas under våren. Den är att betrakta som obligatorisk att delta på. I övrigt så läggs utbildningen upp, som nämns ovan, på ett så smidigt sätt som det är möjligt för både elev och instruktör.

Flyg föder flyg
I längden tjänar vi på det i alla fall. Ju mer det flygs i vår klubb desto billigare kan vi själva flyga och desto roligare har vi tillsammans. Det är det vi är ute efter.

Tveka inte att ta en kontakt med vår skolchef Tommy Andersson för att diskutera vad en flygutbildning skulle betyda för just dig.

Ni når Tommy på 073-312 36 81 alternativt tommy@flygklubben.nu

Comments