Regelverket/AIP


Trollhättans Flygklubb använder luftfartsmyndighetens publikationer digitalt. På denna sida hittar du länkar till publikationerna på Transportstyrelsens egen sida,

Regelpaket för allmänflyg - Flygplan
(Driftbestämmelser, Certifikatbestämmelser och allmänt)
Här hittar du ett bra urval av regler som gäller dig som pilot på just allmänflyg - flygplan.

Vill du bläddra i hela luftfartslagen, eller söka en speciell författning, går du till Författningar för luftfart


AIP
Här hittar du information och regler om våra luftrum och flygplatser.

Navigationsvarningar
Tillfälliga förändringar i luftrummen.
Tips!
Vill du prenumerera på nya eller ändrade regler via e-post, kan du registrera en prenumeration gratis här.

ATS Färdplan Formulär
Ladda hem och skriv ut denna blankett.

Avvikelseregistrering
Hög säkerhet präglar klubbens verksamhet. Som ett led i att ständigt arbeta med säkerhetsfrågor så finns här en länk till Trollhättan/Vänersborgs Flygplats där avvikelser skall rapporteras.

Avvikelserapportering
Comments