Flygklubben‎ > ‎

Bokningsregler

Bokning sker genom www.myweblog.se där du som är medlem och har behörighet kan boka planen.

Om flygning inte tas i anspråk inom 30 min efter tilldelad bokningstid börjat, förfaller din bokning. Planet är då fritt att disponera av andra.

Lägsta flygtid vid heldagsbokning
  • maj t.o.m. september
    • vardag 1 tim
    • helger samt lördag 2 tim
    • övrig tid inga krav.
Bokning 1 vecka eller längre

Bokning mer än en vecka skall göras minst 3 veckor i förväg samt godkännas av motorflygchef och en ledamot i styrelsen tillsammans.

OBS Heldagsbokning definieras som bortavaro mer än 8 timmar om hemkomsten sker efter 17:00

Medlem i en annan flygklubb?

Medlemmar i annan flygklubb som har tecknat avtal med Trollhättans Flygklubb kan boka ett pass om max 3h för att prova på vår fina SE-KMR.


Avboka tiden om du inte kan utnyttja planet!

Comments