Kontakt

Flygklubben

Ärenden gällande flygklubben, tillträde till anläggningen eller allmänna frågor om flygklubben besvaras av:

Jesper Marklund 0706-18 86 54 jesper@flygklubben.nu (Ordförande)


Telefon/Fax till klubbhuset:
0520 - 803 76 - OBS - vi har inte någon säkerställd tillgänglighet till vår fasta telefon utan uppmuntrar också att söka lämplig representant enligt nedanstående om inte någon svarar på ovanstående nummer. 

Styrelsen:

Jesper Marklund (Ordförande) 0706-18 86 54
jesper@flygklubben.nu

Lars Berg (Kassör) 076-390 92 54
lars@flygklubben.nu

Magnus Eriksson (Sekreterare) 070-319 65 10 Magnus.eriksson@dekra.com

Leif Guilotte (Motorflygchef och säkerhetsansvarig) 070-513 94 04
bom_404@me.com

Tommy Andersson 
(Skolchef) 0733-12 36 81
tommy@flygklubben.nu 
 

Per Djäknegren (Informations-/IT-ansvarig) 0767-832237

Jasek Matusiak (Klubbmästare)

Anders Lindegren (Klubbmästare) 076-175 22 08

Daniel Johnson (suppleant)

Niklas Johansson (suppleant) 


Adress till klubbhuset
Trollhättans Flygklubb, Flygplatsen, 461 93 Västra Tunhem, SWEDEN

Angående hemsidan
webmaster@flygklubben.nu


Trollhättan Vänersborgs flygplats

Comments