Besök/Visitors

ICAO-locator: ESGT N581905 E0122042

Elevation 137 ft TWR 122.730MHz

NDB FM399 · PG325 ILS RWY33 111.90MHz

AVGAS UL91/96 / JET A-1

Flygklubben

Som besökare inom allmänflyget är du välkommen att använda vår klubbstuga för briefing. Kontakta oss innan du kommer.

Grindpassage

Området är låst för det mesta och klubbens medlemmar har nycklar. Vi har även kodlås som kan användas av besökare efter avtal med flygklubben.


The Aero club

You are welcome as a general aviator to use our club house for breifing. Please contact us first

Exiting and entering club area

The area is fenced and locked. The club members has got keys. We can also provide access by means of code lock which can be used. Contact us for details.

Airport Regulations for ESGT

AIP AD aro.lfv.se

Airport information

Prices, Service and Opening hours - see Airport information

ICAO-locator: ESGT N581905 E0122042

Elevation 137 ft TWR 122.730MHz

NDB FM399 · PG325 ILS RWY33 111.90MHz

AVGAS UL91/96 / JET A-1

Källa: KSAB Pilotshop, Pilotshop.se