Bokningsregler

Bokning sker genom www.myweblog.se där du som är medlem och har behörighet kan boka planen.

Om flygning inte tas i anspråk inom 30 min efter tilldelad bokningstid börjat, förfaller din bokning. Planet är då fritt att disponera av andra.

Lägsta flygtid vid heldagsbokning

  • maj t.o.m. september

    • vardag 1 tim

    • helger samt lördag 2 tim

    • övrig tid inga krav.

Bokning 1 vecka eller längre

Bokning mer än en vecka skall göras minst 3 veckor i förväg samt godkännas av motorflygchef och en ledamot i styrelsen tillsammans.


OBS Heldagsbokning definieras som bortavaro mer än 8 timmar om hemkomsten sker efter 17:00

Medlem i en annan flygklubb?

Medlemmar i annan flygklubb som har tecknat avtal med Trollhättans Flygklubb kan boka ett pass om max 3h för att prova på vår fina SE-KMR.

Avboka tiden om du inte kan utnyttja planet!

Flygskolan bedriver verksamhet i första hand vardagar mellan 8 och 16. Flygelever bokar enligt samma regler som övriga medlemmar, fast på tider förbokade av skolan som visar att instruktör är tillgänglig. Medlemmar (ej elev) som önskar flyga då skolan bokat ber vi kontakta flygskolan så löser vi det på smidigaste sätt.