Flygklubben

Klubben bedriver Flygskola med målsättningen att erbjuda så många som många som möjligt att ta ett eget PPL-certifikat. Detta på ett så kostnadseffektivt sätt som är möjligt.

Verksamheten bedrivs vid Trollhättan/Vänersborgs Flygplats där klubblokal och hangar finns.

Vi flyger med vår klubbkärra SE-KMR som är en Piper PA28 Archer II.

Klubben bildades i mitten av 1980 talet men har anor som sträcker sig så långt tillbaka som till 1930 talet. Klubben har drygt 40 medlemmar.

Broderat tygmärke med klubbens emblem finns att köpa i klubbhuset!