Kontakt

Flygklubben

Ärenden gällande flygklubben, tillträde till anläggningen eller allmänna frågor om flygklubben besvaras av:

Niklas Johansson 070-818 16 71 (Ordförande)

renen006@hotmail.com

Styrelsen:

Niklas Johansson (Ordförande) 0708-18 16 71

renen006@hotmail.com

Niclas Johansson (Motorflygchef) 0735-911900

niclas.johansson@binarhandling.com

Peter Johansson (Sekreterare) 0707-19 72 08

info@sjuntorpsbygg.se

Erik Hallbäck (Medlemsansvarig) 0739-089899 

erik@flygklubben.nu

Leif Guilotte (Biträdande Motorflygchef) 0705-13 94 04

bom_404@me.com

Daniel Johnson (Kassör) 0736 -15 83 15

danne_____94@hotmail.com

Tobias Molin (Ledamot)

Fredrik Nielsen (Suppleant)Adress till klubbhuset

Trollhättans Flygklubb, Flygplatsen, 461 93 Västra Tunhem, SWEDEN

Angående hemsidan

webmaster@flygklubben.nu

Flyglärare:

Tommy Andersson: 0733 - 12 36 81

tommy@eflight.se